Östersund

Ny spelidé - nysnö eller ej på jul

De under många år tämligen skrala, snöfattiga förjulsvintrarna gör att man nu faktiskt kan spela, satsa pengar, på om det blir en vit jul på olika håll i landet.

Det är ett av spelföretagen som inbjuder till vadslagning och då handlar det om huruvida det kommer att snöa på själva julafton i en rad olika städer i landet.

Östersund och Falun är städerna som bedöms ha störst chans till nysnö på julafton och som följaktligen har lägst odds.