Tummen ner för regeringens samepolitik

Sametinget säger nej till regeringens nya samepolitik, som bland annat föreslår att alla samer ska få tillhöra samebyar.

Sametingets beslut att helt avvisa regeringens förslag var enigt, nåt som glädjer styrelseordföranden Sara Larsson:

- Det är bra att vi är eniga och att vi öppnar upp för att ta fram ett eget förslag för en ny samepolitik, säger hon till SR Sameradion.

I regeringens skrivelse föreslås bland annat att samebyarna ska öppnas för alla samer, men utan jakt- och fiskerätt.

Samebyarna ska dessutom ges möjligheter till annan verksamhet än rennäring och särskilda hänsynsregler ska införas mellan rennäringen och markägare.

Regeringen föreslår också att öka skyldigheten att involvera sametinget i beslut som rör samer.

Trots att Samelandspartiet och Samerna till en början var starkt kritiska till hur styrelsen ville bemöta regeringens förslag, så lyckade alla partier till slut enas om ett kompromissbeslut, där regeringens skrivelse avvisas totalt.