Valsjöbyn/Stugun

Sameby tar strid mot vindkraftsjättar

Jiingevaerie, Hotagens sameby, tar nu strid mot den planerade stora vindkraftsatsningen i Östjämtland och i Sollefteå kommun. I en inlaga till miljöprövningsdelegationen motsätter sig samebyn projektet som de menar spolierar rennäringen i området, där de har vinterbetesmarker.

Vindkraftsexploatörerna, storföretagen SCA och Statkraft är inte oberörda av protesterna som väntas kunna leda till en omfattande och långdragen mangling i flera instanser - som miljöprövningsdelegationen och miljödomstolen.