Östersund

Sjukhus missade livsfara för nyfödd

Socialstyrelsen kräver nu förbättrade rutiner vid akutmottagningen vid Östersunds sjukhus. Socialstyrelsen är kritisk till att mottagningen inte upptäckte hur allvarlig situationen var för en nyfödd pojke som hade en förträngning av stora kroppspulsådern.

Några dagar efter att barn och föräldrar fått åka hem drabbades den lille av hjärtsvikt och det blev akut transport till operation vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Efter operationen hämtade sig pojken snabbt.

Fallet rapporterades av Östersunds sjukhus i en Lex Maria-anmälan i somras.