JÄMTLANDS LÄN

Avverkning hotar skyddade arter

Skogsbolaget Stora Ensos avverkningar hotar utrotningshotade arter i Hovdhållan och Hamrarna. Det hävdar Naturskyddsföreningen.

Föreningen menar att bolaget brister i sitt naturvårdsarbete eftersom skog nära områden med utrotningshotade arter planeras för avverkning.

Det gäller Hovdhållan i närheten av Sveg och Hamrarna i Bergs kommun. Sammantaget har Naturskyddsföreningen gjort 260 fynd av rödlistade arter i områdena. 

Sammantaget har Naturskyddsföreningen gjort 260 fynd av rödlistade arter i områdena.