BRÄCKE KOMMUN

Bräckes budget i balans

Bräcke kommun presenterar nu sin kommunplan för åren
2010 - 2012. Budgeten är i balans, utan att personaltätheten behövt skäras ned i vård, skola eller omsorg.

För 2010 innebär det att skatten är oförändrad och dessutom har utrymme för strategiska satsningar på ökad inflyttning, ökat näringsliv och ökat välbefinnande hos medborgarna. Det säger kommunchefen Bengt Flykt.