LÄNET/VÄSTERNORRLAND

Bygdepeng för vindkraftledning

Inte bara vindsnurrorna borde ge bygdepeng. Kraftledningarna från dem är ett större ingrepp i landskapet. Det anser Ingemar Jonsson, centerpartist i Ramsele.