Östersund

Oklart om vaccin till länet

I dag väntas en ny laddning vaccin till Östersund och länet, men det är ännu osäkert om vaccinet kommer så pass tidigt till Östersund att det hinner komma ut till övriga länet i tid för att vaccinera under dagen.