rogen

Miljonsatsning på info om Rogen

Drygt 3 miljoner norska och svenska kronor från norska och svenska staten och i form av EU- och Interreg-medel ska nu satsas på information om och i naturområdet Rogen- Långfjället-Femundsmarka.

De nio olika naturskyddade områdena på sammanlagt totalt 215 000 hektar ligger, på ömse sidor om riksgränsen, i Hedmark och Sör-Tröndelags fylken och i Jämtlands och Dalarnas län.

Pengarna ska användas till att göra informationsskyltar, en gemensam webbsida och en gemensam broschyr om det skyddade naturområdet. Pengarna kommer till hälften från EU och norska Interreg-medel och till hälften från norska och svenska staten. Projektet startade i juli i år och ska pågå till oktober 2011.