östersund

Nu ska sopberget fås att sluta växa

Vi lämnar varje år drygt 400 kilo sopor efter oss, sopor som växer till berg. Nu ska det minska, det är tanken med ett europeiskt projekt som inleds i veckan där Östersunds kommun är med. Catrine Edlund är informatör vid tekniska förvaltningen.

I Östersund heter EU-kampanjen "Vinterstaden minskar avfallet" och tanken är att regioner och kommuner i hela EU ska göra en hårdsatsning på att minska avfallet.

Kommunen har ställt upp en bod på återvinningsstationen i Odenskog där man kan lämna sina riktiga och hela grejor, det görs i ett samarbete med de frivilliga organisationer.

- Vi vill att alla ska fundera mer på vad vi kastar i soporna och om det istället kan vara till nytta för någon annan istället för att slänga prylar, säger Catrine Edlund informatör vid teknisk förvaltning i Östersund.

(I Östersund kastar varje person i snitt 425 kilo hushållsavfall per år och knappt 70 kilo matrester, det är lite bättre än svensken i genomsnitt som kastar 511 kilo hushållsavfall och 67 kilo matrester.