Jämtlands län

Äldrevården lider av stram budget

Tuffa besparingar väntar i Bergs kommun. Nästa år ska bland annat antalet lärartjänster och vårdpersonal minskas.

I går beslutade kommunfullmäktige att fastställa budgeten för 2010 och därmed godkändes de besparingsförslag som var framtagna av kommunstyrelsen. Totalt ska omkring 20 miljoner sparas in nästa år.
Vad gäller byskolorna i Bergs kommun blir de kvar, men den nya fördelningen av lika skolpeng till varje elev kommer att betyda minskade lärartjänster på de berörda byskolorna. 
Många föräldrar har oroat sig för att den ny resurstilldelningen ska bli ett dråpslag för skolorna. Men blir situationen ohållbar för byskolorna kommer åtgärder att göras, säger Torsten Medalen som är ordförande i verksamhetsnämnden.

- Ser vi att det inte kan fungera i den organisation som vi har får vi återkomma till fullmäktige om det blir aktuellt med en nedläggninge.

Torsten Medelan är i stället mer orolig för besparingarna inom äldrevården än förändringarna inom skolan.

- Vi gör mycket större nedskärningarna inom äldreomsorgen. Det kommer att bli personal som får sluta och det blir färre som ska utföra de arbetsuppgifter som ändå ska göras, säger Torsten Medalen.

I går tog fullmäktige också beslutet att genomföra den förändring som innebär att det kommer att skäras ned på äldreboendena Fjällglimten och Dalsätra i Myrviken, som vi tidigare berättat om. Nattpersonalen ska minskas och det innebär att en personal ska ansvara för 30 vårdtagare på två äldrevårdsavdelningar under nattetid.