Jämtlands län

Kraven höjs mot vindkraftbolagen

Minst en procent i återbäring till bygden och minst tio procent lokalt ägande. Det är grunden i den gemensamma policy som länets kommuner håller på att skaffa sig i förhållande till vindkraftsexploatörerna.

Det kan tyckas vara något år sent, men nu i slutet av tillståndprocessen för SSVAB:s nästan 500 vindsnurror i Ragunda, Bräcke, Strömsunds och Sollefteå kommuner behöver de enskilda kommunerna stöd, och ammunition, i förhandlingarna om bygdemedel.

En gemensam hållning,vad det gäller nivåer och krav, kan ge extra styrka och kommunerna har sneglat på utlandet, bland annat Skottland, för att finna exempel. Nu har politikerna i ledningsgruppen, i arbetet med översiktsplanerna för vindkraft, kommit överens om att minst en procent i bygdemedel är en rimlig nivå. Man är också överrens om att tio procent av ägandet av snurrorna ska erbjudas lokalt, till kommuner, bybor och företag.

De gemensamma spelreglerna kunde ha blivit en utgångspunkt redan nu i förhandlingarna med SSVAB om bygdemedel, men de förhandlingarna har skjutits upp på obestämd tid, som man säger, till följd av Jingevaerie samebys blanka nej till snurror på sina vinterbetesmarker.

Torbjörn Laxvik
torbjorn.laxvik@sr.se
063-160634