Jämtlands län

Jämtland kan påverka FN-konferens

Jämtland ska som den enda svenska regionen vara med i Köpenhamn när FN ska arbeta fram ett nytt klimatavtal.

I december i år samlas världens ledare för att delta i FN:s femtonde klimatkonferens, COP15, i Köpenhamn. Syftet är att arbeta fram ett nytt internationellt klimatavtal som ska träda i kraft år 2013. Och här kommer Jämtland, som enda svenska region i det europeiska nätverket Encore, att vara delaktig.
Parallellt med FN:s konferens hålls nämligen ett diskussionsforum för regionföreträdare, organisationer och världsledande företag. Här är förhoppningen att de ska kunna tillföra goda erfarenheter och åsikter och vara en bidragande drivkraft i arbetet inför det nya avtalet.