jämtlands län

Fria vårdvalet infört i länet

På dagens landstingsfullmäktige beslutades om införandet av det Fria Vårdvalssystemet - Hälsoval Jämtland. Det innebär att privata företag nu kan starta hälsocentraler vart som helst i Jämtland. Men beslutet får stark kritik.

Socialdemokraterna i landstinget är starkt kritiska mot detta.

- Alliansen har tvingat igenom privata företags rätt att med skattemedel driva sjukvård och göra vinst på detta. Landstingets politiker kan inte säga nej till nya hälsocentraler som vill etablera sig, även om de tar pengar från andra hälsocentraler i länet. I praktiken kan det innebära att små hälsocentraler inte längre kan klara sin ekonomi i glesbygd, säger socialdemokratiska landstingsrådet Harriet Jorderud.