hoting

Vill få snurr på Fjällsjöbanan

Nu startar en satsning på att få snurr på turismen på järnväg, längs Fjällsjöbanan, mellan Forsmo och Hoting. Projektet "Fjällsjöbanan - Turism på spåret" ska undersöka möjligheterna att få igång turism på järnvägslinjen och har fått ekonomiskt stöd från bland andra EU:s jordbruksfond.