Ljungdalen

Invändningar mot detaljplan avslås

Regeringen avslår överklagandena mot Bergs kommuns detaljplan för ett område i Ljungdalen. Tre ägare till tomter på sluttningen av fjället Viksjövålen ville ha en ändring av detaljplanen eftersom de är rädda att värdet på deras tomter skulle minska om det får byggas fler hus i området. Regeringen finner inte att det är tillräckliga skäl för att riva upp detaljplanen utan fastställer i stället Bergs kommuns beslut.