Västernorrland/Jämtlands län

Köttproducenter går samman

Nio köttdjursproducenter i östra Jämtland och västra Ångermanland startar försäljning på Internet av naturbeteskött av hög kvalitet. Deras mål är att framställa Sveriges bästa kött.

Höga krav ställs på slaktkropparna från biffkorna och lammen som godkänns för försäljning och köttet hängmöras före styckning, paketering och infrysning av den kooperativa föreningen Norrbete.