Rossön

Fritt fram för Bodums friskola...

Skolinspektionen ger klartecken till en friskola vid Bodums skola i Rossön.

Bodums skola är en av flera nedläggningshotade skolor i Strömsunds kommun. Politikerna har ännu inte definitivt avgjort om den kommunala skolan ska läggas ner men nu finns alltså möjligheten att driva skola i Rossön även om så blir fallet.

Skolinspektionen godkänner att den ideella föreningen Bodums Montessoriinspirerade skolan i Rossön får driva både en fristående skola med årskurserna 1-6 och en fristående förskoleklass.

Tillståndet gäller från 1 juli 2010 och senast vid början av läsåret 2011/2012 ska verksamheten ha startat.