Rossön

Vindkraftsplaner utanför Rossön

Eolus vind söker bygglov för tre vindkraftverk på Tåsvedsberget och Storsvedsberget ett par kilometer norr om Rossön i Strömsunds kommun. Vindkraftverkens navhöjd blir maximalt 110 meter och effekten per verk 3 000 kW.