Jämtlands län

Stor rovdjurstolerans i länet

Medan svenskarna i allmänhet och särskilt invånarna i våra grannlän i Norrland blivit mindre positiva till de stora rovdjuren så är acceptansen för rovdjuren fortsatt tämligen stor i vårt län.

En majoritet av invånarna i Jämtland säger sig gilla att det finns rovdjur. Lodjur är mest populära, därefter följer björn, järv och varg.

Attityderna till rovdjur har heller inte förändrats nämnvärt senaste femårsperioden med undantag för att fler nu tycker att björnstammen behöver decimeras. Men det finns också stora skillnader i svaren från de tillfrågade, om man jämför de olika kommunerna.

Det här framgår av en attitydundersökning från Sveriges lantbruksuniversitet där man undersökt hur attityderna till rovdjur förändrats från 2004  och till nu. Forskarna har fråga drygt 15 000 personer i landet, vara 1200 i Jämtlands län.