Sundsvall

Tillbakavisar vägunderhålls-kritik

Det är svårt för sågverken att få tag i timmer eftersom det milda vädret och allt regnande i höst sätter ner bärigheten på vägarna. Men infrastrukturminister Åsa Torstensson, som gästade Sundsvall på fredagen, vill inte gå med på att inlandsvägarna glömts bort, när Sverige satsar på bland annat ny kustjärnväg och E 4an samtidigt förbättras och får mitträcken

- Absolut inte. Vi har lagt mer resurser än tidigare till tjälssäkring och bärighetshöjande åtgärder, säger Åsa Torstensson.