Jämtlands län

Rovdjuren populärast i stan

Majoriteten av invånarna i Jämtlands län övervägande positiva till att det finns rovdjur. Men attityderna varierar kraftigt mellan länets kommuner. Ute på landsbygden är man mera skeptisk än i tätorterna kan man sammanfatta skillnaderna. 

Attitydundersökningen från Sveriges lantbruksuniversitet visar på rätt kraftiga svängningar i vår inställning till rovdjuren.

I Strömsund och Härjedalens kommun, där det finns en konstaterad stark björnstam, är attityden till björn som mest kritisk. Över 60 procent av de som svarade på enkätundersökningen vill att antalet björnar ska minskas.

Och i mer tätbefolkade Östersund är åsikten tvärt om - här har man en större acceptans till björnen och bara drygt 20 procent tycker att det finns för många björnar. Så ser det också ut gällande vargen.

När det gäller järven tycker majoriteten i alla län att det är acceptabelt med det antalet som finns, likaså vad gäller lodjuren.

Det visar sig att attityderna till rovdjur har inte förändrats nämnvärt senaste femårsperioden med undantag för att fler nu tycker att björnstammen behöver minskas.

Men mellan 15 och 20 procent vill också att rovdjuren ska öka.