Ljusnedal

Ja till köp av statlig fjällmark

Regeringen ger Härjedalens kommun grönt ljus att köpa mark på renbetesfjällen i Ljusnedal.

Både Länsstyrelsen och Jordbruksverket har avstyrkt markköpet. Men regeringen anser att köpet är godtagbart eftersom kommunen redan har tomträtt på fastigheten. Kommunen planerar att bygga bostäder på den aktuella marken. Köpeskillingen ska gå till Samefonden.