Hell

96 ombord vid olycka med norskt tåg

Efter en tågurspårning i Hell utanför Trondheim på lördagen kommer trafiken i gång tidigast under söndagen.

Urspårningen upplevdes som dramatisk av dem som var med, men ingen av de 96 ombord ska ha kommit till skada.

Det var ett lokaltåg mellan Steinkjer och Trondheim som spårade ur söder om Hells station, men trafikstoppet berör också långfärdstågen som passerar Hell. Därmed kan också trafik till och från Åre, Östersund och Sundsvall beröras.

Det var en sten på spåret som vållade tillbudet, men till all lycka var det kort före en tunnel. Tågets fart hade sänkts inför passagen genom tunneln.

Innan trafiken kan släppas på igen ska färdvägen undersökas av en geolog och den undersökningen måste ske i dagsljus.