Fanbyn

Föräldraprotest mot förskolebeslut

Bräcke kommun har planer på att lägga ned förskolan Erske i Fanbyn för att spara pengar - men det väcker nu stort motstånd.

En föräldragrupp i Fanbyn har skickat en skrivelse till kommun där man uppmanar kommunen att dra tillbaka sitt sparförslag.

De menar att en stängning av förskolan vore ett steg bakåt i ett område där det sker en inflyttning, nybyggnation och föryngring. Föräldragruppen menar att det är otroligt kortsiktigt tänkt för snabba besparingar - och något som kommer att snka attraktionskraften.