Jämtlands län

Service på samiska ger nya pengar

Fem kommuner i länet får vardera 750 000 kronor per år när de nu ska inför kommunal service på samiska.

Nu har regeringen beslutat om fördelningen av de drygt 50 miljoner kronor som ska gå till kommunerna som ingår i förvaltningsområdena för minoritetsspråk.
Här i länet är Berg, Härjedalen, Strömsund, Åre och Östersund nya kommuner i förvaltningsområdet för samiska och får ta del av pengarna. Kommuner i deras storlek befolkningsmässigt får 750 000 kronor per år för merkostnaderna när kommunförvaltningarna ska erbjuda kommunal service på samiska.