Östersund

Miljoner ska utveckla Storsjöstrand

Östersunds kommun beviljas två och en halv miljon kronor för att driva vidare utvecklingen av Storsjöstrand.

Det är Delegationen för hållbara städer som delar ut pengarna på uppdrag av regeringen.

Pengarna ska stimulera hållbar stadsutveckling med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan.

- Regeringen vill med satsningen stärka stadsbyggnadsaktörernas strävan att skapa hållbara livsmiljöer och städer där de minskar klimatutsläppen, säger miljöminister Andreas Carlgren i en kommentar.