LÄNET

Socialt fältarbete på Internet

Fältarbetsgruppen i Östersund satsar på att finnas tillgängliga på Internet för att öka kontakten med unga - och det har gett resultat.