Jämtlands län

Länets befolkning minskar

Vi har blivit 231 personer färre. De nya befolkningssiffrorna från SCB visar att vi nu är 126 666 personer i länet.

Strömsunds kommun har minskat mest, minus 246 personer.

Åre, Krokom och Östersund är de enda kommunerna som har ökat sin befolkning under det gångna året.

Bräcke kommun har tappat 144 invånare under det gångna året och är en av de kommuner som har färre invånare än 7 000.

Det visar ny befolkningsstatistik från SCB.