OVIKEN/SVERIGE

Uranbrytning billigare än återanvändning

Planerna på en urangruva i Oviken är kommersiellt intressanta eftersom det billigare att bryta nytt än att upparbeta uttjänt uran.

Frågan är om vi kanske redan har tillräckligt med uttjänt uran som skulle kunna driva våra kärnkraftverk i ett par hundra år om man upparbetade och återanvände det.

Det är en ekonomisk och en politisk fråga anser professor Christian Ekberg på Chalmers tekniska högskola i Göteborg:

- Finns det politiska eller andra incitament som gör urannet dyrare då är det här en möjlighet. Men för närvarande är det billigare att bryta nytt uran. Om ett land förbjuder uranbrytning, då går ju inte det, då måste man återvinna. Eller om man inte hittar tillräckligt rika uranmalmer, säger han.

Om den nya tekniken slår igenom skulle det svenska utbrända kärnbränslet räcka till att driva våra kärnkraftverk i tvåhundra år. Men Hans Forsström, på det Internationella atomenergiorganet IAEA, tror att den här tekniken att använda upparbetat kärnavfall i en ny generation reaktorer ligger 40-50 år fram i tiden. På kort sikt menar IAEA att nya gruvor måste öppnas under de närmaste decennierna för att uranbrist inte ska uppstå.

Men på längre sikt kanske urangruvorna bara blir en kort parentes, så även den tänkta i Oviken. Och avfallet från de nya rektorerna behöver för övrigt bara slutförvaras i 1000 år medan det nuvarande bränsleavfallet strålar i en miljon år.

Skulle Continental precious Minerals planer på en gruva i Oviken gå i stöpet så tror ändå bolagets geolog Gustav Åkerblom att det någon gång ändå blir brytning av alunskiffern.

- De här förekomsterna uppe vid Storsjön i Jämtland är väldigt stora, så att resursen på metall finns ju för evigheten. Folk kommer alltid att vara intresserade av det här, som en jättestor resurs på metall, oavsett om det är vår generation eller nästa, så är det lika intressant hela tiden, säger Gustav Åkerblom.

Se också Klotets hemsida: