östersund

Nya arbetstider upprör vårdpersonal

Vårdpersonal på Östersunds sjukhus är uppgivna över att de måste börja jobba varannan helg. Det påverkar både yrkeslivet och privatlivet.

Lotte Moebius som jobbar på lungavdelningen där många patienter vårdas i livets slutskede.

Enligt vårdförbundet funderar många av sjuksköterskorna nu på om de måste säga upp sig och byta jobb.

Anledningen är att landstinget måste spara pengar och då tvingas de anställda att arbeta varannan helg.