härjedalen

Strid om Ruvhten Sijtes nya stadgar

Sametinget går till kammarrätten för att stoppa registreringen av samebyn Ruvhten Sijtes stadgar. Tinget anser att de är lagstridiga på vissa punkter.

Länsrätten ansåg att stadgarna uppfyller kraven för registrering. Samebyn är belägen i Härjedalen.