sverige/jämtlands län

Medelbetyg till landstinget

Jämtlands läns landsting får bara ett medelbetyg av länets patienter i en nationella patientenkät som gjorts för alla landsting i Sverige.

Länets landsting hamnar i nivå med riksgenomsnittet, och ligger ungefär i mitten bland alla landsting när det gäller hur nöjd patienterna är.

Det största missnöjet mot landstinget ligger i tillgängligheten - att komma fram via telefon, och även när det gäller att att besök börjar på överenskommen tid.

Det finns också ett större missnöje när det gäller att få träffa samma läkare.