östersund

75 nya jobb till Östersund

Barnarbete, dun plockade från levande gäss, farliga kemikalier i plastskor och koldioxidustläpp ska ge 75 jobb i Östersund. Företaget Coresource har som affärsidé att hållbarhetsdeklarera produkter och tjänster.