ÖSTERSUND

Boende flydde ur brandhärjat hus

Det var en skakande upplevelse för dem brådstörtat fick ta sig ut ur det brandhärjade huset på Körfältet.