SAPMI

Akut reparationsbehov av renstängsel

Renstängslen i Sverige är i mycket dåligt skick och behöver repareras. Samefonden ansöker nu hos regeringen att få använda 3 miljoner kronor av samefondens pengar.

Samefondstyrelsens ordförande Bror Saitton säger att det här är en av de viktigaste frågorna för rennäringen och att det är bråttom.

Bror Saitton säger att det kommer bli omöjligt att bedriva renskötsel som man gör idag om inte reparation av stängslen genomförs, och det gäller i samtliga byar.