Härjedalen

Renbetesförhandling skjuts framåt

Samebyarnas svar på markägarnas bud om arrende för vinterbetet skjuts fram till den första mars.

Markägarna har kommit med ett nytt bud och sänkt arrendet per hektar från fem till tre kronor.

Om samebyarna säger ja innebär det att arrendena ska gälla ALL privat mark i Härjedalen. Det står klart sen Jordbruksverket nu gett samebyarna besked på den punkten.

Samebyarna tycker att det bara borde gälla dem som omfattas av domen 1996.

De berörda samebyarna hade alltså frågat Jordbruksverket om det är rimligt att alla markägare ska erbjudas arrende.

Jordbruksverkets medlingsgrupp är mycket tydlig i sitt svar till samebyarna. Avtalen ska erbjudas ALLA privata markägare annars är det ingen idé att försöka få till stånd några avtal.

Markägarnas villkor för en månad sen var bland annat att avtalen ska gälla all privat mark. Medlingsgruppen tycker alltså att markägarna har principiellt rätt.

Men också för att betesmarken ska vara praktiskt användbar och sammanhållen över stora områden.

- Vi har en positiv syn på att få till ett avtal, säger samebyarnas förhandlare Anders Kråik.

Markägarnas ordförande Lennart Ohlsson tolkar det faktum att man inte sagt nej som en god möjlighet att samebyarna kommer att säga ja.