SVERIGE

Infobrist om samisk språklag

En ny lag gör att kommuner där det bor samer är skyldiga att erbjuda social service på samiska. Men det är det få som gör.