Bräcke

Stororder ger nya jobb hos Hakfelts

En ny stor kund gör att verkstadsföretaget Hakfelt Produktion AB i Bräcke kan öka omsättningen med hela 30 procent.

Det handlar om tillverkning av fästen och underdelar till bolaget Oilquick, som gör grävmaskiner.

Hakfelt har fått 1,8 miljoner kronor i investeringsstöd från länsstyrelsen för en ny, stor stålbearbetningsmaskin.

- Den gör att vi kan behålla produktionen själva. Sysselsättningen för våra anställda tryggas, vi kommer att behöva nyanställa och dessutom får kommunen välbehövliga skatteintäkter, säger ägaren Per Hakfelt till P 4 Jämtland.