ÅNGE

Elbolag bötfälls för miljöbrott

Härjeåns Kraft ska böta 50 000 kronor. I juli 2008 översteg vattenståndet vid Gåsbäcksdammen i Getterån högsta tillåtna dämningsgräns.

Företaget hade inte tillräcklig kontroll över verksamheten, enligt åklagaren.

Nivåregleringen vid dammen fungerade inte under ett par dagar och beredskapspersonal kallades ut för sent enligt miljöåklagaren.