LÄNSET/NICARAGUA

Skolutbyte med Nicaragua

Gymnasiesärskolan vid Jämtlands gymnasium åker till Nicaragua. Resan är ett kulturmöte för värderingar, solidaritet och personligt ansvar.

Den 11:e mars reser fyra lärare och fyra elever från gymnasiesärskolan till Nicaragua. 

Resan är en del i ett projekt med Los Pipitos, en intresseorganisation för barn och ungdomar med funktionsnedsättningen utvecklingsstörning.

För gymnasiesärskolan är detta en unik händelse och som en fortsättning på projektet ska personer från Nicaragua bjudas till Sverige under nästa läsår.

Under resan kommer deltagarna att bo i familjer, besöka en kaffeodling, göra utflykter i naturen samt till en vulkanö, utbyta matkulturer och mycket mer.

Skolan har samlat in barnkläder till unga mödrars barn på ett mödrahem. Personalen på Jämtlands gymnasium, Palmcrantz har också bidragit med  pengar som vi ska köpa skolmaterial för.

Resan har möjliggjorts genom medel från Internationella programkontoret, Olof Palmes minnesfond, Folke Bernadottes minnesfond och Stiftelsen Sävstaholm.