Östersund

Samisk förskola i stan till sommaren

Från och med hösten öppnar Östersunds kommun en förskoleavdelning för samisktalande barn.

- Vi startar inte en ny förskola men däremot kommer vi att anställa en samisktalande i personalen vid en av avdelningarna på förskolan Mosippan på Körfältet, säger miljöpartistiska kommunalrådet Karin Thomasson till P 4 Jämtland.

Formellt beslut fattas av barn- och utbildningsnämnden i Östersund på onsdageftermiddagen. Man räknar med att uppåt ett tiotal barn är aktuella för plats i verksamheten.

Kommunen har avsatt 300 000 kronor av den dryga miljon som regeringen avsatt för minoritetspråklagen, som gäller från årskiftet, för ändamålet.