Skanderåsen

- Kompetens försvinner med ACB

ACB Laminats avveckling kommer även att drabba flera företag som varit underleverantörer. Exempelvis sågverket Rödins Trävaru i Skanderåsen har sålt sågspån till ACB.

- Vi måste leverera på längre håll och inget är bättre än att ha en kund på nära håll som vi haft här, säger ägaren Gunnar Rödin, som också beklagar att mycket kompetens nu försvinner från länet.

Men ännu så länge har Rödins inte hela bilden klar av hur de påverkas av att ACB försvinner, säger Gunnar Rödin till P 4 Jämtland.