OFFERDAL

Samiskt dagis i Offerdal

Krokoms kommun undersöker nu intresset för att starta en samisk förskoleavdelning. Samer i Offerdalsbygden har tillfrågats.

Åsa Larsson, verksamhetschef för förskolan i Krokoms kommun säger att om tillräckligt många är intresserade räknar kommunen med att starta en förskoleavdelning för samiska barn någonstans i Offerdalsbygden.

Kommunen kommer i ett senare skede också att ta reda vilka önskemål samerna i Hotagen-området har för sina barn.