krokom

Krokom satsar på feriearbete för unga

Kommunstyrelsen i Krokom beslutade idag att skjuta till 300 000 kronor för att alla niondeklassare som vill i kommunen ska kunna få sommarjobb, eller feriepraktik som det egentligen heter.

Den röd-gröna oppositionen ville ha ett större tilläggsanslag, så att även kommunens åttor skulle kunna få sommarjobb, men det röstades ner.