Gällö/Stugun/Tjärnvik

Storbolag gör ny sågverkssatsning

SCA och den jämtländska koncernen Persson Invest planerar att bilda ett gemensamt sågverksföretag, Gallo AB.

I det nya bolaget ingår de tre sågverken i Gällö, Stugun och Tjärnvik ute vid kusten.

- Vi blir en större aktör och starkare aktör och för vår del innebär det att vi kan ta del av SCA:s säljorganisation. Vi ser också att vi kan utnyttja sågverken effektivare, säger Bob Persson vd för Persson Invest.

SCA och Persson Invest blir hälftenägare i det nya bolaget. Persson Invest går in med sina sågverk i Gällö och Tjärnvik ute vid kusten, SCA går in med Jämtlamell i Stugun.

Drygt 100 anställda berörs i länet men det är inte aktuellt med uppsägningar, enligt Bob Persson.

- Nej, inga nedskärningar som vi vet om idag, vi har redan en slimmad organisation, säger Bob Persson.

I länet finns totalt sju sågverk och tendensen de senaste åren är att sågverk går samman eller köps upp, antalet ägare blir färre och bolagen större, det är ett sätt att överleva på sikt.

- Vi varje ny sågverksinvestering så har man sett över tid att man måste vara ett större bolag med tanke på maskinpriserna, säger Bob Persson.