ÖSTERSUND

Matte för föräldrar

På Storsjöskolan utbildas föräldrar i matematik för att kunna hjälpa sina barn hemma. Det handlar också om att få fler elever att uppfylla målen i skolan.

På Storsjöskolan i Östersund har man börjat utbilda föräldrar i mattematik för att de ska kunna hjälpa sina barn hemma.

Utbildningen kom som en önskan från en förälder, och på skolan är det nu också en del i arbetet för att få fler elever att uppfylla målen i skolan.

- Det vi upplever här på skolan, och det gäller nog alla skolor i landet, är att matematik är det ämne där eleverna har som svårast att nå målen som ställs. Matematik är ett ämne som eleverna tycker är svårt, säger Eva Grundberg.

Ungefär var tionde elev som går i årskurs nio på Storsjöskolan i dag klarar inte målen i matematik och för att få en positiv ändring på det krävs ett samarbete mellan skolan och föräldrarna, menar rektor Eva Grundberg.

Önskan om matematiklektioner för föräldrar väcktes av en pappa på föräldrarådet. Det är nu andra året som Storsjöskolan under tre kvällar har lektioner för föräldrar som vill lära sig den matte som barnen lär sig i dag.

- Det är klart att det är skolans sak att hjälpa eleverna. Men många gånger så behöver vi föräldrars hjälp och stöttning, så det är ju ett gemensamt problem som vi har att lösa, säger Eva Grundberg.

Är det så att ni lärare inte hinner med att lära ut till barnen i den takt som krävs och att det därför krävs mer hemifrån?

- Det är klart att resurserna betyder väldigt mycket, hur mycket personal vi har per antalet elever. I en mindre grupp där hinner man ju mycket mer och hinner se eleverna. Men med krympande resurser så tvingas ju också vi att minska ned på det stödet.

Emelie Andersson
emelie.andersson@sr.se
063-160652