JÄMTLANS LÄN

Företagskritik mot vårdvalsregler

Många vårdföretagare är kritiska mot landstingets regelbok för vårdvalet. Det kommer att bli svårt att etablera sig i glesbygden, anser de.