DUVED

Protester mot färre skoltimmar

Föräldrar i Duved protesterar nu mot att Åre kommun ska minska sexåringarnas tid i förskoleklassen med tio timmar i veckan.

Mitt i läsåret får barnen mindre tid i skolan.
Föräldrar i Duved protesterar nu mot att Åre kommun beslutat minska på sexåringarnas tid i förskoleklassen. Tio timmar mindre i veckan ställer till det för familjerna.

Marie Rutgersson, mamma till Markus 6 år, menar att besparingen inte kan vara stor eftersom Marcus ändå tillbringar samma tid i skolan som under höstterminen. Skillnaden är att han nu på torsdagar och fredagar går på fritids i stället för i förskoleklass.

- Det finns några barn i klassen som inte har fritidshemsplacering och därigenom får stanna hemma två dagar i veckan, berättar Marie.

- Dessutom får de barn som går på fritids ingen skolskjuts till fritids, även om de har äldre syskon som åker med i skolbussen, fortsätter Marie Rutgersson. Hon menar att det är så få barn som berörs av beslutet att kommunen inte kan göra några stora besparingar.

Radio Jämtland har under dagen sökt men kunnat få en kommentar från skolchefen i Åre kommun, Yvonne Karehag.