Prästbristen på väg att lösas

I helgen prästvigdes Håkan Lindström som ska tjänstgöra i Ragunda församling. De närmaste åren kommer ytterligare ett 50-tal studenter att prästvigas.
Biskopen i Härnösands stift, Tony Guldbrandzén, tror därmed att de senaste årens prästbrist i glesbygden är över.